Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

Ortaklık Hibe Projeleri English

“AB – Türk Odaları Forumu Projesi (ETCF)” Türk Oda/Borsaları ile AB’deki muhatapları arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek ve böylece AB ile Türk iş dünyasının bütünleşmesini sağlamak için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Yaklaşık 15 tane ortaklığın kurulması “AB – Türk Odaları Forumu Projesinin” temelinde yer alan bir husustur. Hibeler tek tek seçilen ortaklık projelerine sağlanacaktır..

Bu projelerde yer alarak Türk Oda/Borsaları, AB’deki muhatapları ile işbirliği içerisinde:

 • Oda/Borsalarla ilgili belli başlı konularda yeterli bilgi edinecekler (yönetim, yeni hizmetler getiren hizmetler ve hizmetlerin kalitesinin arttırılması, iletişim, pazarlama, marka oluşturma),
 • Uluslararası ticaretin kolaylaştırılması ve ihracat oryantasyonuna ilişkin hizmetler geliştirecekler,
 • Yerel KOBİ’lere sunulan iş destek hizmetlerini iyileştirecekler,
 • Mesleki eğitim ve öğretimi geliştirecekler,
 • Yerel / bölgesel yatırımların arttırılmasına yönelik faaliyetler geliştirecekler,
 • Küme oluşturma çalışmalarını teşvik edecekler,
 • Sanayileri, çevresel konulara değinmeleri hususunda bilinçlendirecekler,
 • Kadın girişimciliğini destekleyecekler,
 • Fikri mülkiyet hakları konusunda şirketleri bilinçlendirecekler,
 • Türkiye’de ve AB’de geçerli olan işle ilgili uygulamaların daha iyi anlaşılmasını sağlayacaklar,
 • Ticaret ve yatırım fırsatlarını arttıracaklardır.
ORTAK OLMAK İSTEYEN ODALAR

 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012