Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

AB Mevzuatı Hakkında Türk Uzman Veritabanı English

Türk şirketlerinin, AB’nin işle ilgili mevzuatı hakkında spesifik bilgileri edinmek için kolayca temasa geçebilecekleri ya da söz konusu alanda karşılaştıkları sorunları paylaşabilecekleri, Oda/Borsalar ağı içerisindeki “AB bilgilendirme noktaları”ndan haberdar olmaları gerekecektir.

Bu ihtiyacı karşılamak ve ETCF kapsamında düzenlenen seminer ve yayınların sürdürülebilirliğini sağlamak için AB mevzuatı hakkında Türk Oda/Borsa uzmanlarından oluşan bir veritabanı oluşturulacaktır.

Söz konusu veritabanında, topluluk müktesebatının işle ilgili kısımları hakkında Türk uzmanlardan oluşan bir havuz yer alacaktır. Bu havuz; mevzuatın kendisi, ulusal mevzuatın AB normlarına yakınlaştırılması ve söz konusu mevzuatın uygulanması hakkında uzmanlıklarını kanıtlamış Oda/Borsa yöneticilerinden oluşacaktır.

AB Eğitim Programında başarılı olan katılımcılar bu veritabanı içersinde bulunmaktadır. ETCF II kapsamında gerçekleştirilecek AB Eğitim Programında başarılı olan uzmanlarda bu veritabanı içinde yer alacaklardır.

Veritabanı, Türkiye’de AB ile ilgili konular hakkında güvenilir bir bilgi kaynağı olarak Oda/Borsalar ağının ve daha geniş anlamda kamunun erişimine açık olacaktır.


 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012