Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

AB Müktesebatı Denetimi
Müktesebat denetim faaliyeti iki kademelidir:
• Türkiye'deki yerel odaların belirli AB yasalarını uygulamalarında yardımcı olabilmek için bir danışmanlık programı oluşturmak
• Türk firmalarının seçilmiş sektörlerdeki uyum düzeyleri hakkında Türkiye ve AB'deki politika oluşturuculara ayrıntılı bilgi sağlamak.
Bu denetimin özellikli hedefleri:
• Firmaların uyum düzeylerinin taranması için bir teşhis aracının geliştirilmesi.
• Türk Odaları uzmanlarından oluşacak bir kitlenin eğitilmesi, bunlar bilahare program sürecinde ve sonrasında denetimlerin yönetiminden sorumlu olacaklardır.
• Türkiye'deki kamu ve firmaların denetimi iyi anlamaları için destekleyici medya araçlarının geliştirilmesi.
• Denetim aracının 250 denek Türk firması üzerinde sınanması ve 25 Türk Odası'nın gelecekte bu aracı üye işletmelerine sunma yetisinin olmasını sağlamak.
• Seçilmiş sektörlerde Türk firmalarının uyum düzeyleri hakkında ayrıntılı bilgi sunan bir raporun hazırlanması.
ETCF II kapsamında 250 Türk firması seçilmiş 6 AB başlığına uyum konusunda AB'den 4 uzman yardımıyla 24 Türk Odaları uzmanlarınca denetleneceklerdir. Firmalar şu alanlarda denetileceklerdir:
• Bütün firmaları ilgilendirecek 3 yatay başlık: Çevre, İş Sağlığı ve İş Güvenliği, Tüketicinin Korunması,
• 3 Sektörel başlık: Yeni Yaklaşım kapsamında CE simgesi taşıyan Kimyasallar, Gıda maddeleri ve ürünleri.
AB'den 4 uzmanlı bir takım, ilgili AB yasalarını firmalar için kontrol listeleri olarak adlandırılmış bir soru dizinine dönüştürmüşlerdir. EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından seçilmiş olan 24 Türk uzman 4 AB uzmanınca yukarıda sözü edilen 6 sektörle ilgili AB yasaları konusunda 14-17 Şubat 2012'de İstanbul'da gerçekleşen dört günlük eğitim programında eğitilmişlerdir. Türk yerel işletmeleri hedefleyen bir bilgi kampanyası başlatılacaktır. Bu bilgi kampanyası 250 firmanın seçilmesiyle sonuçlanacak ve bunlar Türk uzmanlarca denetleneceklerdir. Türk uzmanlar firmaların bu kontrol listelerini doldurmalarına firmaları ziyaret edip yardımcı olacaklardır. Denetim sonucuna dayalı olarak, gerekli hallerde Türk uzmanlar firmalara uygulanması zorunlu olan yasalar hakkında bilgiler ve öneriler sunacaklardır. Bu süreç boyunca Türk uzmanlar 4 AB uzmanlarınca destekleneceklerdir. Denetim sonuçları EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından yayınlanacak ve firmaların 6 sektördeki uyum seviyelerini gösteren kapsamlı raporun zeminini oluşturacaktır. 4 AB uzmanı aşağıdadır:
• Antonija Bozic Cerar, Slovenya Ticaret ve Sanayi Odası
• Christian Mandl, Avusturya Federal Ekonomi Odası(WKÖ)
• Markus Stock, Avusturya Federal Ekonomi Odası(WKÖ)
• Luc Van Looveren, Antwerp-Waasland Ticaret ve Sanayi Odası

Seçilen 24 Türk Müktesebat Denetim Uzmanı:
1 İbrahim Burçin Teymen Adana Ticaret Odası
2 Fulya Tunca Ankara Sanayi Odası
3 Eylem Türker Antalya Ticaret ve Sanayi Odası
4 Hakkı Zakir İpek Bandırma Ticaret Odası
5 Ceren Kılıçaslan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası
6 Hande Nur Sucukçu Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası
7 Mehmet Nezir Güneş Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası
8 Melike Tatlı Edirne Ticaret ve Sanayi Odası
9 Pınar Alper Ege Bölgesi Sanayi Odası
10 Okan Taşkın Eskişehir Ticaret Odası
11 İbrahim Atiksoy Giresun Ticaret ve Sanayi Odası
12 Yasin Uygur İstanbul Ticaret Odası
13 Ömer İnan İstanbul Sanayi Odası
14 Tolga Gökşen Kayseri Sanayi Odası
15 Ömer Diler Kocaeli Ticaret Odası
16 Gülnihan Cihanoğlu Manisa Ticaret ve Sanayi Odası
17 Fulya Aybars Kurt Mersin Ticaret ve Sanayi Odası
18 Veysel Donmaz Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası
19 Alev Özpolat Nizip Ticaret Odası
20 Alper Abca Ordu Ticaret ve Sanayi Odası
21 Oğuz Sandıkçı Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
22 Mutlu Türkoğlu Sivas Ticaret ve Sanayi Odası
23 Hasan Hüseyin Çakmak Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası
24 Buğra Kahraman Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası

 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012