Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

Anket   
Anket English
"Türkiye'de AB üyeliği için Şirketlerin Hazırlıkları" Anketi

Önceki AB üyelik müzakerelerinden çıkarılabilecek derslerden biri de temel düzeyde mevzuata uygunluğun aday ülke mevzuatının Avrupa Birliğinin mevzuatıyla şirketler düzeyinde uyarlanması kadar önemli olmasıdır. AB müktesebatına uyarlanan Türk mevzuatının çoğunluğunun doğrudan ya da dolaylı olarak kendilerini etkileyecek olması nedeniyle, Türk işletmeleri, AB mevzuatının uygulanması sürecinde stratejik oyunculardır. Bu yüzdendir ki, Türk iş dünyasının olması gerektiği gibi ve zamanında, sadece iş ile ilgili müktesebat konusunda değil, aynı zamanda Türkiye’nin AB'ye gelecekteki katılımının fırsatları ve zorlukları üzerinde bilgilendirilmesi önem taşımaktadır.
"AB üyeliği için Türkiye'de Kurumsal hazırlıklar" konulu anketin yayınlanmasından sonra, anketin ikinci bir sürümü ETCF II projesi çerçevesinde yürütülecektir.
Bu yeni anket Türk şirketlerinin AB mevzuatını uygulamak için bilinç ve hazırlık düzeyi hakkında ayrıntılı bilgi verecek ve Türkiye'nin AB üyeliği konusunda işletmelerin görüşünü, özellikle de onların beklentilerini, korkularını ve umutlarını ölçmeye yardımcı olacaktır.
Bu yeni sürüm ayrıca Türk şirketlerinin AB mevzuatını uygulamak için bilinç ve hazırlık düzeyini ve Türkiye'nin AB üyeliği konusundaki görüşlerini 2008 anket sonuçları ile karşılaştırmak için bir fırsat olacaktır. Anket sonuçları, Türk şirketlerinin günlük işlerinde gerekli değişiklikleri yapabilmesi için, işle ilgili AB mevzuatı konusunda güncel bilgi eksikliğinin giderilmesine yardımcı olmalıdır. Ayrıca Türkiye'de sivil toplum içinde AB üyeliği konusunda tartışmalar geliştirmek için fırsat sağlayacaktır. 2012 anketinin sonuçlarını sunmak üzere Brüksel'de bir konferans düzenlenecektir.
Avrupa Şirketleri arasında Anket
Benzer bir çalışma Avrupa şirketleri arasında da organize edilecektir. Bu anketin amacı, Türkiye'ye karşı Avrupalı şirketlerin hem iş hem de genişleme açısından bakış açılarını değerlendirmek olacaktır. Bu ikinci anketin sonuçları yayınlanacak ve Avrupa'da ve Türkiye'de ilgili paydaşlara dağıtılacaktır. Bu anketin sonuçlarını sunmak üzere Brüksel'de 10 Nisan 2014 tarihinde düzenlenen bir konferansla sunulmuştur.
Anketi buradan indirebilirsiniz.

Resim 1
Resim 2
Resim 3
Resim 4
Resim 5
Resim 6
Resim 7
Resim 8
 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012