Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

Çalışma Ziyaretleri
Çalışma Ziyaretleri
Türk Ticaret Odaları ile Ticaret Borsaları'nın kapsama gücünün güçlendirilmesi ve Türkiye'deki bu kuruluşlar ile AB arasındaki işbirliğini ve karşılıklı bilgileri artırmak için 4 çalışma ziyareti düzenlenecektir.
Bu ziyaretlerin iki amacı vardır:
o Türk Odaları ve Borsaları'nın kurumsal yetkinliklerini sözü edilmiş olan özellikli alanlarda verilecek eğitimlerle artırmak.
o Avrupa iş çevreleri içindeki mevcut Türkiye anlayışını ve bilgilerini seçkin Türk uzmanlarca verilecek yarım günlük bilgilendirme oturumu ile güçlendirmektir. Türk Odaları uzmanları Türkiye pazarını ve sunduğu olanakları, Türk işletmelerinin AB gereksinimlerini uyarlamakta karşılaştıkları ana sorunları ile gelecekte önem arz edecek iş birliği alanlarını sunmak olanağını bulacaklardır.

Bu ziyaretler aynı zamanda yoğun temaslar kurma imkanı olacaktır. Türk Ticaret Odaları ve Borsaları Avrupa'daki muhatap ve meslekdaşları ile buluşacak ve Avrupa'nın, bölgesel veya yerel kurumlarının ve teşkilatlarının temsilcileri ile tanışacaklardır.
Her ziyaret 3 ila 5 gün sürecektir. Aşağıdaki çalışma ziyaretleri toplamda 60 Türk Odaları ile Ticaret Borsalarına teklif edilmektedir.
o “Tarımsal gıdaların uluslararası pazarlanması”, Belçika Odaları tarafından Mart 2012'de düzenlenmiştir.
o “Mesleki Eğitim ve Uluslararasılaşma”, Avusturya Federal Ekonomi Odası(WKO) tarafından Haziran 2012'de. o “KOBİ'lerin Geliştirilmesi: şirketlerin oluşturulması/geliştirilmesi ile işletmelerin aktarılımı için sağlanan destekler'', Paris CCL ve Seine? & Marne CCL tarafından Ekim 2012'de.
o “Yenilikler ve Uluslararasılaşma'', Polonya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Mart 2013'te(tarih henüz kesin değildir).
 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012