Bu web site Avrupa Birliği’nin katkılarıyla oluşturulmuştur.
 Bu web sitenin içeriği yalnızca EUROCHAMBRES ve TOBB’un sorumluluğundadır ve AB’nin resmi görüşlerini yansıtmamaktadır.
 ETCF2, EUROCHAMBRES ve TOBB tarafından ortaklaşa uygulanmaktadır.
  Ana Sayfa | Site Ağacı |
 

ETCF2 Hakkında English

Türkiye’nin AB’ye uyum sürecinde AB’deki ve Türkiye’deki Oda ve Borsalar önemli rol oynamaktadır.

Son on yıl içerisinde birçok proje AB ve Türk Oda / Borsaları arasındaki işbirliğinin güçlenmesini sağlamıştır. Hem Türk Oda/Borsalarının kapasiteleri gelişmiş hem iki tarafın iş dünyaları arasında karşılıklı anlayış artmıştır. Bu işbirliğine verebileceğimiz en yeni örnek AB Türkiye Odalar Forumu Projesidir (ETCF). Bu proje 2007- 2009 yılları arasında Türkiye’nin her yerinden toplam 80 Oda/Borsanın ve 28 AB ve AB’ye aday ülke Odalarının katılımıyla gerçekleşmiştir.

ETCF projesinin başarıyla tamamlanması sonucu olarak, projenin ikinci fazı olan AB-Türkiye Oda Formu-II’nin (ETCF-II)  uygulanmasına,  Haziran 2011 tarihinde başlanmıştır.

ETCF-II’nin uygulama süresi iki yıldır. Bu proje, Avrupa Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği (EUROCHAMBRES) ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) işbirliğinde yürütülecektir.

ETCF-II projesi,  Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardim Aracı (IPA) 2009 programlaması çerçevesinde AB eş finansmanlı bir proje olup, toplam € 5 Milyon  bütçeye sahiptir.

ETCF II Amaçları

ETCF II, Türk Oda ve Borsalarının kapasite gelişimine ve Türkiye’nin AB’ye katılım sürecinde oynadıkları rolün güçlenmesine yardımcı olmayı hedeflemektedir.

AB – Türkiye Odalar Forumu (ETCF-II), Türk Oda ve Borsaları ve AB’de bulunan muadilleri arasında diyalog ve işbirliğini güçlendirmek için yeni fırsatlar sunmakta ve böylece Türk iş dünyasının AB ile bütünleşmesine katkıda bulunmakta ve Türkiye’nin AB’ye katılımı durumunda doğacak fırsatlar ve zorluklar konusunda daha güçlü bir farkındalık yaratmaktadır.

ETCF II Aktiviteleri

1.    Türk İş Dünyasının AB konularındaki uzmanlığını artıracak aktiviteler

·       “Türk Firmaların AB Üyeliği için Hazırlıkları” konulu yenilenen anket çalışması Türk firmalarına uygulanacaktır.  Bu çalışma,  Türk firmalarının AB mevzuatını uygulama konusunda hazır olma ve farkındalık seviyeleri ile AB’ye katılım süreci hakkındaki görüşleri konusunda detaylı bilgi sağlayacaktır.

·      AB’deki firmalara uygulanacak bir diğer anket, hem iş dünyası hem genişleme açısından Türkiye’ye yönelik düşünceleri değerlendirecektir.

·      Türk Oda ve Borsa yöneticileri için AB konularında yeni seminerler düzenlenecektir. Düzenlenecek bu seminerler daha önce düzenlenmiş olan AB Eğitim Programının ikincisi olarak Türk Oda ve Borsa görevlilerinin AB konularındaki en son ve en ileri bilgileri öğrenmelerini amaçlamaktadır. Katılımcılar bu eğitimlerden kazandıkları bilgiyle üye firmaları AB ile ilgili konularda bilgilendirebilecek, ulusal ve Avrupa Birliği seviyesinde mevzuatların oluşturulmasında “iş dünyasının sesi” olabileceklerdir.

·      AB Müktesebat denetimi faaliyeti çerçevesinde, 250 Türk Firmasının Türk Oda/Borsa uzmanları tarafından AB Müktesabatının direktifleri bazında taraması yapılacaktır. Türk Oda/Borsa uzmanları bu konuda AB Oda uzmanları tarafından eğitilecek ve denetim sürecinde destekleneceklerdir. Belirlenen başlıklarda AB mevzuatına uyum konusunda yaşanan başlıca zorlukları içeren bir rapor yayımlanacaktır.

  1. Türk Oda/Borsaların kapasitesinin güçlendirilmesini ve Türk ve AB Oda/Borsalarının karşılıklı bilgi ve işbirliğinin arttırılmasını amaçlayan aktiviteler

·      ETCF II projesi kapsamında Türk Oda ve Borsaları ile AB Odaları arasında yaklaşık 20 ortaklık projesi gerçekleştirilecektir.

Ortaklık projeleri 10 ila 12 ay arasında sürecektir.

Projeler Türk Oda ve Borsalarının temel Oda faaliyetleri (yönetim, hizmetler, iletişim) konularındaki bilgi düzeyinin artırılmasını ve her iki bölge arasındaki ticaret ve yatırım olanaklarının güçlendirilmesinin yanı sıra AB iş dünyası uygulamalarının Türkiye’de tanınırlığının arttırılmasını amaçlayacaktır.

·      24 Türk Oda/Borsa görevlisinin EUROCHAMBRES Akademilerine burslu katılımı sağlanacaktır.Akademi katılımcıları yönetim becerilerini ve üyelerine sundukları oda hizmetlerinin geliştirilmesini sağlayacak profesyonel bir eğitim programını takip edeceklerdir..

·      60 Türk Oda ve Borsa görevlisi için AB’ye 4 çalışma ziyareti düzenlenecektir. Ziyaretlere AB Odaları ev sahipliği yapacaktır. Bu çalışma ziyaretlerinin iki amacı bulunmaktadır: Türk Oda ve Borsalarının kapasitelerinin geliştirilmesi ve AB içinde Türkiye hakkındaki bilgi ve anlaşılırlık düzeyinin arttırılması.

Daha fazla bilgi için ETCF II internet sitesi: www.etcf.org.tr


 
Partnership grant scheme
Partnership grant scheme
Academy
Survey
Seminars
Accreditation
EU 

expert data base
EU 

expert data base
  ETCF, AB tarafından finanse edilmektedir. ETCF1 e ulaşmak için tıklayınız  
  Powered by TOBB Bilgi Hizmetleri Dairesi - Yazılım Müdürlüğü 2011-2012